ȘTIRI

Pagina 1

ADMITERE SEPTEMBRIE 2018 - MASTERAT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Vrei să studiezi într-un mediu de lucru antrenant și inovativ?  Atunci, înscrie-te la masteratele noastre!

Master în Managementul Proiectelor – învățământ cu frecvență română/engleză (zi)

Unde se depune dosarul de admitere?

Dosarul de admitere se depune în perioada 10 - 15 septembrie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă 9:00 – 13:00).

Când are loc interviul de admitere și în ce constă?

Interviul de admitere va avea loc în perioada 10-15 septembrie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, odată cu depunerea dosarului de înscriere. Interviul de admitere constă în susținerea în faţa comisiei de examen a unei scrisori motivaţionale (750-1000 de cuvinte) sau a unei prezentări în format PowerPoint (.ppt), la alegerea candidatului. Scrisoarea motivaţională şi prezentarea PowerPoint (.ppt) vor fi redactate în limba română pentru masteratele cu predare în română, respectiv în limba engleză pentru masteratele cu predare în limba engleză şi se vor preda tipărite odată cu depunerea dosarului de înscriere. Scrisoarea motivaţională se organizează astfel: 1) Paragraf introductiv – cine sunteţi şi de ce sunteţi interesat/ă de înscrierea la masterat? 2) De unde v-aţi informat despre oferta educaţională FCRP? 3) Cum credeţi că vă va fi de folos acest program pentru cariera dumneavoastră? 4) Alegeţi un subiect pe care îl consideraţi relevant, în cadrul domeniului de studiu ales. Prezentarea PowerPoint (.ppt) nu va depăși 10 slide-uri și va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) în broșura de admitere – secțiunea dedicată masteratului pentru care optați. În ceea ce-i privește pe candidații la masterate cu predare în limba engleză, evaluarea competenţelor de limbă engleză se va realiza în timpul susţinerii prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins..

Cum sunt comunicate rezultatele?

Rezultatele pentru candidaţii pe locurile cu taxă se vor comunica după susţinerea interviului. Candidaţii putând să se înmatriculeze imediat, iar înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1200, respectiv 1300 de lei în cazul masteratelor în managementul proiectelor). Rezultatele pentru candidaţii pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se vor comunica în data de 15 septembrie, după ora 14.00, Candidaţii putând să se înmatriculeze luni, 17 sepembrie a.c., în intervalul orar 9.00-16.00, iar înmatricularea constă în depunerea diplomei/adeverinţei de licenţă în original şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei.

Ce trebuie să conțină dosarul de admitere?

•Fișa de înscriere

•Diploma de licență/echivalent (copie legalizată)

•Certificat de naștere (copie legalizată)

•Buletin/carte de identitate în copie

•Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie legalizată)

•Adeverința medicală eliberată de medicul de familie ”clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”

•Chitanța de plată a taxei de înscriere

•Curriculum Vitae

•Prezentarea Power Point în două exemplare - masterat cu frecvență / Scrisoare de motivație

•Patru fotografii tip carte de identitate

•Un dosar plic.

 

Masterat în managementul proiectelor – IFR – (învățământ cu frecvență redusă)

 Unde se depune dosarul de admitere?

Dosarul de admitere se depune în perioada 10-15 septembrie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă – duminică 9:00 – 13:00 ).

Cum sunt comunicate rezultatele?

Rezultatele pentru candidaţii pe locurile cu taxă se vor comunica după susţinerea interviului. Candidaţii putând să se înmatriculeze imediat, iar înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1300 de lei). Rezultatele pentru candidaţii pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se vor comunica în data de 15 septembrie, după ora 14.00, Candidaţii putând să se înmatriculeze luni, 17 sepembrie a.c., în intervalul orar 9.00-16.00, iar înmatricularea constă în depunerea diplomei/adeverinţei de licenţă în original şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei. .

ADMITERE IULIE 2018 - MASTERAT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Vrei să studiezi într-un mediu de lucru antrenant și inovativ?  Atunci, înscrie-te la masteratele noastre!

Master în Managementul Proiectelor – învățământ cu frecvență română/engleză (zi)

Unde se depune dosarul de admitere?

Dosarul de admitere se depune în perioada 16 - 21 iulie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă 9:00 – 13:00).

Când are loc interviul de admitere?

Interviul de admitere va avea loc în perioada 23 - 25 iulie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, conform unei programări afișate pe pagina web comunicare.ro pe data de 23 iulie (seara).

Cum sunt comunicate rezultatele?

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul www.comunicare.ro și la avizierul facultății în data de 25 iulie.

Înmatricularea se va face în perioada 26 - 27 iulie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1300 de lei).

În ce constă examenul de admitere?

Examenul de admitere constă în susținerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va fi redactată în limba română pentru masteratele cu predare în română, respectiv în limba engleză pentru masteratul cu predare în limba engleză. Prezentarea nu va depăși 10 slide-uri și va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare):

MP română: http://comunicare.ro/index.php?page=masterat-in-managementul-proiectelor#a2

MP engleză: http://comunicare.ro/index.php?page=masterat-managementul-proiectelor-en-2

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată pe site-ul www.comunicare.ro.

Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru masteratul ales, precum şi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. Sunt încurajate studiile de caz ce ilustrează experienţa personală în ceea ce priveşte diferite aspecte

În ceea ce-i privește pe candidații la masterate cu predare în limba engleză, evaluarea competenţelor de limbă engleză se va realiza în timpul susţinerii prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.

Ce trebuie să conțină dosarul de admitere?

•Diploma de licență/echivalent (copie legalizată)

•Certificat de naștere (copie legalizată)

•Buletin/carte de identitate în copie

•Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie legalizată)

•Adeverința medicală eliberată de medicul de familie ”clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”

•Chitanța de plată a taxei de înscriere

•Curriculum Vitae

•Prezentarea Power Point în două exemplare - masterat cu frecvență / Scrisoare de motivație - masterat cu frecvență redusă (IFR)

•Patru fotografii tip carte de identitate

•Un dosar plic.

 

Masterat în managementul proiectelor – IFR – (învățământ cu frecvență redusă)

 Unde se depune dosarul de admitere?

Dosarul de admitere se depune în perioada 16-21 iulie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă – duminică 9:00 – 13:00 ).

Cum sunt comunicate rezultatele?

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul www.comunicare.ro și la avizierul facultății în data de 25 iulie, după evaluarea dosarelor de admitere (ora 18:00).

Înmatricularea se va face în perioada 26-27 iulie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1300 de lei).

FACILITĂȚI ADMITERE 2018 - ABSOLVENȚI SNSPA/ FCRP

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere; - Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea de înscriere tip, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea; - Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, candidaţii din afara SNSPA, care doresc sa susţină examenul de admitere la mai multe masterate, vor plăti o singură taxă de înscriere.

ADMITERE IULIE 2017 - MASTERAT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Vrei să studiezi într-un mediu de lucru antrenant și inovativ?  Atunci, înscrie-te la masteratele noastre!

Master în Managementul Proiectelor – învățământ cu frecvență română/engleză (zi)

Unde se depune dosarul de admitere?

Dosarul de admitere se depune în perioada 17 - 22 iulie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă 9:00 – 13:00).

Când are loc interviul de admitere?

Interviul de admitere va avea loc în perioada 24 - 26 iulie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, conform unei programări afișate pe pagina web comunicare.ro pe data de 23 iulie (seara).

Cum sunt comunicate rezultatele?

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul www.comunicare.ro și la avizierul facultății în data de 26 iulie.

Înmatricularea se va face în perioada 27 - 28 iulie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1300 de lei).

În ce constă examenul de admitere?

Examenul de admitere constă în susținerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va fi redactată în limba română pentru masteratele cu predare în română, respectiv în limba engleză pentru masteratul cu predare în limba engleză. Prezentarea nu va depăși 10 slide-uri și va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare):

MP română: http://comunicare.ro/index.php?page=masterat-in-managementul-proiectelor#a2

MP engleză: http://comunicare.ro/index.php?page=masterat-managementul-proiectelor-en-2

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată pe site-ul www.comunicare.ro.

Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru masteratul ales, precum şi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. Sunt încurajate studiile de caz ce ilustrează experienţa personală în ceea ce priveşte diferite aspecte

În ceea ce-i privește pe candidații la masterate cu predare în limba engleză, evaluarea competenţelor de limbă engleză se va realiza în timpul susţinerii prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.

Ce trebuie să conțină dosarul de admitere?

•Diploma de licență/echivalent (copie legalizată)

•Certificat de naștere (copie legalizată)

•Buletin/carte de identitate în copie

•Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie legalizată)

•Adeverința medicală eliberată de medicul de familie ”clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”

•Chitanța de plată a taxei de înscriere

•Curriculum Vitae

•Prezentarea Power Point în două exemplare - masterat cu frecvență / Scrisoare de motivație - masterat cu frecvență redusă (IFR)

•Patru fotografii tip carte de identitate

•Un dosar plic.

 

Masterat în managementul proiectelor – IFR – (învățământ cu frecvență redusă)

 Unde se depune dosarul de admitere?

Dosarul de admitere se depune în perioada 17-22 iulie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă – duminică 9:00 – 13:00 ).

Cum sunt comunicate rezultatele?

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul www.comunicare.ro și la avizierul facultății în data de 26 iulie, după evaluarea dosarelor de admitere (ora 18:00).

Înmatricularea se va face în perioada 27-28 iulie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1300 de lei).

FACILITĂȚI ADMITERE 2017 - ABSOLVENȚI SNSPA/ FCRP

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere; - Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea de înscriere tip, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea; - Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, candidaţii din afara SNSPA, care doresc sa susţină examenul de admitere la mai multe masterate, vor plăti o singură taxă de înscriere.

Admitere septembrie 2017 - Masterat în Managementul Proiectelor

Vrei să studiezi într-un mediu de lucru antrenant și inovativ? Atunci, înscrie-te la masteratele FCRP în managementul proiectelor (zi ro/en și IFR)! Între 11 si 16 septembrie 2017 Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA organizează cea de-a doua etapă de înscrieri la masteratele în managementul proiectelor. ADMITERE LA MASTERATELE CU FRECVENŢĂ (IF) Unde se depune dosarul de admitere? Dosarul de admitere se depune în perioada 11-16 septembrie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice, sala 510 – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni - vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă 9:00 – 13:00). Când are loc interviul de admitere şi în ce constă? Interviul de admitere va avea loc în perioada 11-16 septembrie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, odată cu depunerea dosarului de înscriere. Interviul de admitere constă în susținerea în faţa comisiei de examen a unei prezentări în format PowerPoint (.ppt), la alegerea candidatului. Prezentarea PowerPoint (.ppt) va fi redactată în limba română pentru masteratele cu predare în română, respectiv în limba engleză pentru masteratul cu predare în limba engleză şi se va preda tipărită odată cu depunerea dosarului de înscriere. Prezentarea PowerPoint (.ppt) nu va depăși 10 slide-uri și va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) în broșura de admitere. În ceea ce-i privește pe candidații la masteratul cu predare în limba engleză, evaluarea competenţelor de limbă engleză se va realiza în timpul susţinerii prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins. Cum sunt comunicate rezultatele? • Rezultatele pentru candidaţii pe locurile cu taxă se vor comunica după susţinerea interviului. Candidaţii putând să se înmatriculeze imediat, iar înmatricularea constă în achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1300 lei). • Rezultatele pentru candidaţii pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat se vor comunica în data de 16 iulie, după ora 14.00, Candidaţii putând să se înmatriculeze luni, 18 sepembrie a.c., în intervalul orar 9.00-16.00, iar înmatricularea constă în depunerea diplomei/adeverinţei de licenţă în original şi achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei. ADMITERE LA MASTERATUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (IFR) • Dosarul de admitere se depune în perioada 11-16 septembrie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice, sala 510 – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni - vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă - duminică 9:00 – 13:00). • Predarea unei scrisori motivaţionale (750-1000 de cuvinte) odată cu depunerea dosarului de înscriere. • Înmatricularea se va face în perioada 11-16 septembrie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1300 de lei). Ce trebuie să conțină dosarul de admitere? • Diploma/ adeverinţei de licenţă, în original, copie legalizată sau certificată conform cu originalul • Certificat de naștere, în original, copie legalizată sau certificată conform cu originalul • Buletin/carte de identitate în copie • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie legalizată sau certificată conform cu originalul) • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie ”clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” • Chitanța de plată a taxei de înscriere (în valoare de 150 lei pentru IF şi 100 lei pentru IFR) • Curriculum Vitae • Prezentarea Power Point / sau scrisoare motivaţională (750-1000 de cuvinte) • Patru fotografii tip BI • Un dosar plic.

LOCURI MASTERAT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR - ADMITERE IULIE 2017

Facultatea de Comunicare și Relații Publice a anunțat pe 11 mai numărul total de locuri pentru admiterea la Masteratul în Managementul Proiectelor de anul acesta. Împarțirea locurilor pentru 2017 este: - forma de învățământ cu frecvență - română: 25 locuri subvenționate de la bugetul de stat, 25 locuri cu taxă. - forma de învățământ cu frecvență - engleză: 35 locuri subvenționate de la bugetul de stat, 15 locuri cu taxă - forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR - online): 75 locuri

NOU! CURS DE METODOLOGII ALTERNATIVE DE MANAGEMENT DE PROIECT: AGILE ȘI SCRUM LA MASTERATUL ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE LA SNSPA

Metodologiile clasice de management de proiect (waterfall) sunt utilizate în multe organizații, venind cu un set clar de instrumente și tehnici și chiar cu metodologii foarte concrete. Însă în multe industrii, este nevoie de o regândire a sistemelor de implementare, astfel încât proiectele să poată deveni flexibile, versatile și scalabile ”in no time”. Metodologiile alternative de tipul Agile și Scrum permit implementarea proiectelor și luarea deciziilor sub presiunile extreme care pot fi generate de termenele foarte strânse, de cerințele clienților și/sau de specificațiile tehnice care necesită flexibilitate. Cu alte cuvinte, procesele de management de proiect trebuie să devină mai agile. Cursul propune o incursiune aplicată în principalele metodologii alternative de management de proiect, odată cu luarea în considerare a metodologiilor care combină elemente specifice celor două paradigme – agile și waterfall – pentru atingerea optimă a rezultatelor de proiect și de business.

Mai multe informații despre cursurile masteratului în managementul proiectelor se regăsesc aici: http://www.pmarena.ro/masterat-mp/plan-de-invatamant/

Iar detalii despre Admitere 2016 sunt disponibile aici: http://www.pmarena.ro/masterat-mp/admitere/

ADMITERE SEPTEMBRIE 2016 – ETAPA 2 – MASTERAT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Vrei să studiezi într-un mediu de lucru antrenant și inovativ?  Atunci, înscrie-te la masteratele noastre!

Master în Managementul Proiectelor – învățământ cu frecvență română/engleză (zi)

Unde se depune dosarul de admitere?

Dosarul de admitere se depune în perioada 12-17 septembrie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice, sala 510 – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă 9:00 – 13:00).

Când are loc interviul de admitere?

Interviul de admitere va avea loc în perioada 21-23 septembrie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, conform unei programări afișate pe pagina web comunicare.ro pe data de 20 septembrie (seara).

Cum sunt comunicate rezultatele?

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul www.comunicare.ro și la avizierul facultății în data de 24 septembrie.

Înmatricularea se va face în perioada 26-27 septembrie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1300 de lei).

În ce constă examenul de admitere?

Examenul de admitere constă în susținerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va fi redactată în limba română pentru masteratele cu predare în română, respectiv în limba engleză pentru masteratul cu predare în limba engleză. Prezentarea nu va depăși 10 slide-uri și va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare):

MP română: http://comunicare.ro/index.php?page=masterat-in-managementul-proiectelor#a2

MP engleză: http://comunicare.ro/index.php?page=masterat-managementul-proiectelor-en-2

Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, precum şi pe CD, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB sau CD). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată pe site-ul www.comunicare.ro.

Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru masteratul ales, precum şi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. Sunt încurajate studiile de caz ce ilustrează experienţa personală în ceea ce priveşte diferite aspecte

În ceea ce-i privește pe candidații la masterate cu predare în limba engleză, evaluarea competenţelor de limbă engleză se va realiza în timpul susţinerii prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.

Ce trebuie să conțină dosarul de admitere?

•Diploma de licență/echivalent (copie legalizată)

•Certificat de naștere (copie legalizată)

•Buletin/carte de identitate în copie

•Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie legalizată)

•Adeverința medicală eliberată de medicul de familie ”clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”

•Chitanța de plată a taxei de înscriere în valoare de 150 lei

•Curriculum Vitae

•Prezentarea Power Point în două exemplare

•Patru fotografii tip BI

•Un dosar plic.

 

Masterat în managementul proiectelor – IFR – (învățământ cu frecvență redusă)

 Unde se depune dosarul de admitere?

Dosarul de admitere se depune în perioada 12-17 septembrie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice, sala 510 – bld. Expoziţiei nr. 30A (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă – duminică 9:00 – 13:00 ).

Cum sunt comunicate rezultatele?

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul www.comunicare.ro și la avizierul facultății în data de 24 septembrie, după evaluarea dosarelor de admitere (ora 17:00).

Înmatricularea se va face în perioada 26-27 septembrie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (1200, respectiv 1300 de lei în cazul masteratelor în managementul proiectelor).

În ce constă examenul de admitere?

Predarea unei prezentari în format PowerPoint (.ppt) în perioada de înscriere, un exemplar tipărit, precum şi unul pe CD, odată cu depunerea dosarului de înscriere. Prezentarea nu va depăși 10 slide- uri și va aborda una dintre temele indicate aici: http://comunicare.ro/index.php?page=masterat-managementul-proiectelor-2

OPORTUNITATE INTERNSHIP PLĂTIT

Ești student sau masterand și vrei să îți folosești vacanța pentru a învăța lucruri noi și pentru a-ți exersa cunoștințele și abilitățile? Atunci ești numa bun pentru programul nostru de internship!

Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro – www.proiecte-structurale.ro organizează un nou program de Internship, începând cu luna august 2016! Foarte important: Internship-ul este plătit! :)

Mai multe informații aici: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17153/vacanta-este-in-toi-dar-tu-nu-ai-stare-sezi-bland-si-hai-la-noi-la-internship

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ TE AFIRMI – ÎNSCRIE-TE LA MASTERATUL ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIN CADRUL FCRP – SNSPA

Masteratul în managementul proiectelor din cadrul FCRP – SNSPA se află în căutare de viitori absolvenţi. Aşteptăm practicieni dornici să se specializeze în managementul proiectelor, profesionişti implicaţi în proiecte şi procese, antreprenori aflaţi în căutare de instrumente eficiente pentru organizarea afacerii, experţi implicaţi în proiecte cu finanţare europeană, consultanţi, formatori etc. Îi aşteptăm pe toţi cei care doresc să aibă acces la cele mai bune tehnici şi metode de iniţiere, planificare şi monitorizare a proiectelor, programelor şi portofoliilor de proiecte.

Utilizând pârghiile învăţământului academic de calitate, încercăm să dărâmăm mitul conform căruia sistemul educaţional din România nu răpunde cerinţelor pieţii. În fiecare an căutăm noi căi prin care să devenim mai receptivi la mediul de afaceri intern şi internaţional. Toate aceste eforturi de îmbunătăţire au condus la obţinerea certificării internaţionale conferite de cea mai importantă asociaţie profesională a managerilor de proiect din lume – Project Management Institute (PMI).

Astfel, din anul 2011, Masteratul în Managementul este primul program masteral de managementul proiectelor din Europa centrală și de est acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Acreditarea PMI GAC certifică faptul că Masteratul în Managementul proiectelor oferă o pregătire validă în managementul proiectelor, conformă cu standardele de calitate ale PMI.

Iar din 2012, Masteratul de Managementul proiectelor este membru al PMI Academic Network Student Membership Program, ceea ce înseamnă că, pentru o taxă preferențială, masteranzii au acces la o serie de beneficii:

-        statutul de membru al PMI valid pentru întreaga perioadă de școlarizare (2 ani);

-        accesul la varianta online a A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fourth Edition, precum și la una dintre cele mai specializate biblioteci virtuale cu lucrări din domeniul managementului de proiect;

-        accesul la diferite instrumente online de evaluare și dezvoltare a carierei, inclusiv PMI Career Headquarters – un portal de recrutare destinat managerilor de proiect;

-        posibilitatea de a deveni abonați ai revistelor editate de PMI, inclusiv Project Management Journal®, o revistă academică dedicată managementului de proiect, publicată în colaborare cu prestigioasa editură John Wiley and Sons;

-        obținerea unor reduceri importante la taxele de examinare implicate în procesul de certificare profesională internațională (CAPM , PMP, PgMP).

De asemenea, din 2015 la Masteratul în Managementul Proiectelor se desfășoară un curs de metodologii alternative de management de proiect (Agile si Scrum).

Masteratul în Managementul proiectelor are o durată de 2 ani, fiind disponibil în 3 variante: 1. masteratul cu frecvenţă şi predare în limba română (sunt disponibile 50 de locuri din care 20 sunt fără taxă), 2. masteratul cu frecvenţă şi predare în limba engleză (sunt disponibile 50 de locuri din care 35 sunt fără taxă), 3. masteratul cu frecvenţă redusă  (sunt disponibile 75 de locuri).

Masteratul în Managementul proiectelor este acreditat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi se finalizează cu diplomă de master, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 18-23 iulie a.c., iar susținerea prezentării în format PowerPoint de către canditații la masteratele cu frecvență se desfășoară în perioada 25-27 iulie a.c.

Pentru mai multe informaţii despre concursul de admitere, vă rugăm să accesaţi pagina www.comunicare.ro, secţiunea Admitere.