MASTERAT MP

Pe măsură ce organizațiile au devenit din ce în ce mai interesate să adopte o abordare orientată spre rezultate și să-și optimizeze raportul cost-eficiență în toate sectoarele de activitate, profesia de manager de proiect a înregistrat o dezvoltare din ce în ce mai accelerată. Conform Project Management Institute, până în anul 2020, se estimează că va exista o cerere de peste 15 milioane de locuri de muncă în management de proiect – în diferite domenii la nivel global (infrastructură, comunicare, IT, telecomunicații etc.). Potrivit unui alt studiu, managementul de proiect este asociat cu obținerea unui return on investment mai bun și cu posibilitatea ca organizațiile să-și conserve avantajele competitive pentru o perioadă mai lungă.

Programa de studiu permite o bună familiarizare cu standardul PMI-Project Management Body of Knowledge (5th edition). Având în vedere că obținerea unei certificări internaționale este un pas important în carieră, masteratul include module de pregătire pentru susținerea examenelor de certificare internațională în management de proiect (CAPM, PMP).

Ne propunem să formăm specialiști în managementul proiectelor, respectând standardele internaționale în domeniu. În construirea planului de învățământ, am combinat metodologiile clasice de management de proiect (”Waterfall”) cu cele alternative (”Agile”, ”Scrum”) și cu abilități sociale (comunicare și leadership în proiecte). Programa este astfel construită încât să permită dobândirea de cunoștințe și instrumente necesare atât pentru managementul proiectelor derulate în mediul privat, cât și pentru gestionarea proiectelor cu finanțare europeană.

Masteratul în Managementul proiectelor se adresează:

• celor care doresc să se specializeze în managementul proiectelor cu finanțare publică și privată (viitori manageri de proiect, membri ai echipei de proiect, membri ai biroului de proiecte sau ai grupului de experți în proiecte, consultanți etc.);

• celor care doresc să se specializeze în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate prin Instrumentele Structurale (funcționari din administrația publică, consultanți, angajați ai companiilor publice sau private interesate de atragerea fondurilor nerambursabile europene);

• specialiștilor din mediul public și privat interesați de posibilitatea obținerii certificării internaționale în managementul proiectelor.