ADMITERE

Master în Managementul Proiectelor – învățământ cu frecvență (zi)

UNDE SE DEPUNDE DOSARUL DE ADMITERE?

 • Dosarul de admitere se depune în perioada 16 - 21 iulie la sediul Facultății de Comunicare și Relații Publice, bld. Expoziţiei nr. 30A (luni – vineri 9:00 – 16:00; sâmbătă 9:00 – 13:00)
 • CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARUL DE ADMITERE?

 • •Fișa de înscriere
 • •Diploma de licență (copie legalizată sau certificată cu originalul)
 • •Certificat de naștere (copie legalizată sau certificată cu originalul)
 • •Buletin/carte de identitate în copie
 • •Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie legalizată sau certificată cu originalul)
 • •Adeverința medicală eliberată de medicul de familie ”clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”
 • •Chitanța de plată a taxei de înscriere
 • •Curriculum Vitae
 • •Prezentarea Power Point în două exemplare printate
 • •Patru fotografii tip carte de identitate
 • •Un dosar plic.
 • CÂND ARE LOC INTERVIUL DE ADMITERE?

 • Interviul de admitere va avea loc în perioada 23-25 iulie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, conform unei programări publicate pe www.comunicare.ro.
 • CUM SUNT COMUNICATE REZULTATELE?

 • Rezultatele vor fi afișate pe site-ul www.comunicare.ro și la avizierul facultății în 25 iulie.
 • Înmatricularea se va face în perioada 26-27 iulie, în intervalul orar 9:00 – 16:00, și presupune achitarea taxei de înmatriculare (150 lei - zi, 100 lei - IFR) și a primei rate din taxa de școlarizare (1300 de lei).
 • ÎN CE CONSTĂ EXAMENUL DE ADMITERE?

  Examenul de admitere constă în susținerea unei prezentări în format PowerPoint. Prezentarea va fi redactată în limba română pentru masteratele cu predare în română, respectiv în limba engleză pentru masteratul cu predare în limba engleză. Prezentarea nu va depăși 10 slide-uri și va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare):

  MP română: http://comunicare.ro/index.php?page=masterat-in-managementul-proiectelor#a2

  MP engleză: http://comunicare.ro/index.php?page=masterat-managementul-proiectelor-en-2

  Prezentarea în format PowerPoint (.ppt) va fi predată în perioada de înscriere, în două exemplare tipărite, odată cu depunerea dosarului de înscriere. În ziua admiterii, candidaţii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB). Aceasta va fi susţinută în faţa comisiei de examen, în perioada precizată mai sus. Candidaţii vor respecta programarea anunţată pe site-ul www.comunicare.ro.

  Această modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaţilor pentru masteratul ales, precum şi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri şi studiu individual. Sunt încurajate studiile de caz ce ilustrează experienţa personală în ceea ce priveşte diferite aspecte

  În ceea ce-i privește pe candidații la masterate cu predare în limba engleză, evaluarea competenţelor de limbă engleză se va realiza în timpul susţinerii prezentării. Candidaţii vor primi calificativul admis/respins.